Eurytmiterapi

Eurytmiterapi eller helseeurytmi er en helhetlig terapiform som har sitt utspring i den antroposofiske medisin som er utviklet og grunnlagt av Rudolf Steiner (1861-1925) i samarbeid med legen Ita Wegman (1876-1943). Ordet “eurytmi” kommer fra det greske og betyr harmonisk bevegelse. Grunnelementene for den terapeutiske eurytmien er språkets lyder (vokaler og konsonanter) forvandlet til dynamiske og virksomme bevegelser.

Hos det friske mennesket er kreftene på det fysiske, energetiske, emosjonale og det intensjonale i en sunn balanse. Mister vi dette harmoniske samspillet blir vi syke. Målrettete eurytmiterapeutiske øvelser kan gjenopprette denne balansen igjen.

Disse oppbyggende bevegelser resonerer med våre indre organer og deres funksjon. Vi kjenner alle bevegelsen av hjerte- lungefunksjon. Når vi puster inn fyller seg lungene med surstoff- de utvider seg. Når vi slipper pusten trekker lungene seg sammen igjen. Vi har altså en bevegelse som utvider og samentrekker seg. Slike bevegelsesfrekvenser står i samklang med livsnødvendige organprosesser. I disse prosessene virker den terapeutiske eurytmien oppbyggende, stimulerende eller strukturerende og begrensende. Terapeutisk eurytmi leder de hemmede organprosessene tilbake til sin sunne dynamikk.

I eurytmiterapi uttrykker vi disse indre prosesser med hele kroppen vår, slik kan vi gi tilbake vår organisme de bevegelser den trenger for å komme i en god balanse.

Denne videoen viser deg en enkel øvelse som styrker ditt immunsystem, harmoniserer pusten og gir deg en god jording.

Hva er det unike med eurytmiterapi?

I eurytmiterapi trenger vi ikke noen hjelpemidler. Alt vi trenger er i oss!

Når du utfører disse spesifikke bevegelser blir du mer tilstede i din kropp. Du blir oppmerksom på disse bevegelser og deres helbredende virkning. Gjennom denne aktiviteten tilegner du deg en ny lytteevne som kan gjøre deg oppmerksom på din indre helbreder. Du er altså selv aktiv skapende og oppmerksom på din indre helbredelses prosess.

Hvordan foregår behandlingen?

Eurytmiterapi utføres sittende, stående, liggende eller gående. I den første timen lager jeg en bevegelsesdiagnose utifra din kroppsholdning og dine bevegelsesmuligheter. Vi utfører bevegelsessekvenser sammen som du blir instruert i. Etter øvelsene får du hvile i 5-20 min slik at de terapeutiske bevegelsene kan virke ytterlige.

Dine resultater

  • Du vil tilegne deg en større forståelse for hvilke bevegelser din kropp trenger for å komme i en god balanse med deg selv og omverden.
  • Gjennom denne bevisstgjørende prosessen vil du være mer oppmerksom på dine egne grenser.
  • Du vil lære deg en rekke øvelser som er tilpasset din konstitusjon og din hverdag. Gjennom egenaktivitet vil du oppleve en positiv utvikling i deg.

Kontakt