Eurytmiterapi for barn og ungdom

Å få lov til å vokse opp med en kropp du føler trygghet og kjærlighet til, mestring og selvkontroll over – det er for meg som terapeut min viktigste oppgave å støtte opp under.

Som bevegelsespedagog og eurytmiterapeut har jeg jobbet med barn i mange år. Jeg opplever at stadig flere barn sliter med stress, konsentrasjonsvansker, atferdsproblemer, allergier, språkvansker og angst allerede i småbarnsalder. Undersøkelsen ved NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) viser at rundt sju prosent av førskolebarna sliter med psykiske problemer – i hovedsak ADHD, atverdsvansker, depresjon og angst. Mange barn opplever en hektisk hverdag med masse aktiviteter og gjøremål som skaper uro og stress i barnets kropp. Barn kan kjenne på utfordringer i det sosiale, i samspill med sine lekekamerater eller bli rammet av utviklingsforstyrrelser som kan føre til ekskludering og frustrasjon.

Kroppen sier ifra

Allergiske reaksjoner, anspenthet, søvnvansker, koordinasjonsvansker, fordøyelsesproblemer, uro og høyt aktivitetsnivå, konsentrasjonsvansker, språkvansker mm. kan være kroppens reaksjon i tidlig fase.

Foto: Elizabeth Sæhl Olsen
Hvordan foregår behandlingen?

Gjennom lekende bevegelsessekvenser øver vi de spesifikke terapeutiske øvelser sammen. Barnet etterhermer mine bevegelser. Jeg tilpasser terapien etter barnets alder og utviklingsnivå. Hvis ønskelig får foreldre veiledning og oppfølging av enkle øvelser som øves hjemme.

Hva er virkningen?

Terapeutisk eurytmi med barn virker oppbyggende og harmoniserende.

Barn vet best selv

Barn har en unik evne til å vise meg hva de trenger! Hvordan barnet beveger seg og omgåes med sin kropp, hvordan barnet leker og hvordan samspillet med meg som terapeut er, blir viktige faktorer for min terapiplan og vårt felles mål for terapien.

Hvor lenge varer en terapienhet?

En terapienhet varer mellom 30 – 45 min. En behandlingssyklus vil vare i 6 – 12 uker.

Hva koster behandlingen?

En terapienhet koster kr 450,-.

Foto: Elizabeth Sæhl Olsen